OPPERBEVEL VERSUS OPPERBEVELHEBBER

Tijdens trainingen en opleidingen horen wij vaak dat de term opperbevel vaak verward met de term opperbevelhebber. In deze blog het verschil tussen beide termen, want het opperbevel is toch echt iets heel anders dan de opperbevelhebber. 

Opperbevelhebber

Jan Mans schreef in het voorwoord van de crisiservaringsbundel Als dat maar goed gaat het volgende: “Het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing wil de ‘eenzame opperbevelhebber’ ondersteunen bij diens crisisbeheersingstaak.” De burgemeester die in crisissituaties verschillende rollen vervult, te weten: boegbeeld, burgervader, bestuurder en beslisser. Deze vier rollen zijn inmiddels terug te vinden in diverse crisisplannen, zoals die van Veiligheidsregio Zuid-Limburg (2015). 

De burgemeester als burgervader naar betrokkenen en hupverleners toe, als boegbeeld is hij/zij het gezicht naar de samenleving en media toe, en als bestuurder speelt hij/zij een rol in de politieke arena. De vierde rol, die beslisser, staat in feite synoniem voor opperbevelhebber. De burgemeester ais verantwoordelijke gezagdrager op het terrein van openbare orde en openbare veiligheid.  

Opperbevelhebber staat niet gelijk aan de burgemeester is de baas over alle crisissituaties!

Opperbevel

Een bijzondere crisissituatie is de ramp; een ramp is altijd een crisis, maar een crisis hoeft niet altijd een ramp te zijn. De kwalificatie ramp is gebaseerd op de bedreiging van het vitaal belang ‘openbare veiligheid’(zie artikel 1 Wet veiligheidsregio’s) én waarbij normale bevoegdheden ontoereikend zijn voor een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines.

Openbare veiligheid gaat over de veiligheid van personen, zaken en het milieu.  

Op het beleidsterrein openbare veiligheid (ramp) kan sprake zijn van samenwerking met diensten en organisaties - waterschap of energiebedrijf - die normaal niet onder het gezag van de burgemeester staan (zie artikel 5 Wet veiligheidsregio’s). Via het opperbevel heeft de burgemeester het gezag over allen betrokken bij de rampenbestrijding.

Openbare orde gaat over het vrije gebruik van (semi)publieke ruimte. 

Het opperbevel heeft géén betrekking op de aantasting van de openbare orde. Voor ordehandhaving dient de burgemeester zijn (nood-)bevelsbevoegdheden aan te wenden op basis van de gemeentewet, zoals noodbevelen en - verordeningen. 

De politie en de brandweer staan al onder het gezag van de burgemeester in normale omstandigheden. Daartoe hoeft de burgemeester dus niet het opperbevel in te zetten. 

Het opperbevel richt zich derhalve ook niet op burgers, daarvoor heeft de burgemeesters dezelfde algemene noodbevoegdheden. 

Samengevat 

De opperbevelhebber is de burgemeester als verantwoordelijke gezagdrager. Het opperbevel is een noodbevoegdheid van de burgemeester, om het gezag te nemen over betrokken die normaliter niet onder zijn gezag staan. 

 

© 2017 - 2021 Het stelsel van crisisbeheersing | Incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?