Het les geven over de context, functie, vorm en inhoud van incident-management in (buiten)gewone omstandigheden is eenvoudiger dan het opschrijven daarvan. Toch is het onze intentie om periodiek een geactualiseerde versie uit te brengen. De tips en tops van lezers van de vorige uitgave zijn meegenomen in deze tweede versie. Verder zijn enkele kleine wijzigingen als gevolg van beleidsaanpassingen of naamswijzigingen ministeries doorgevoerd. 

Deze publicatie is niet los te zien van de training ‘Landschap van crisisbeheersing’. Zonder de training is het voor lezers lastig om aan de inhoud van dit boekje betekenis te geven. De waarde ná de training is zeer groot, zo blijkt uit de talloze positieve reacties van die groep.

In dit boek beschouwen wij, ingeleid door modellen, de context, functie, vorm en inhoud van incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden, via drie kernvragen:

  • Context: wat is er aan de hand, en hoe erg is dat?
  • Functie: wie moeten daar wat aan doen, en wie informeren?
  • Vorm & Inhoud: hoe doen zij dat, en waarmee?

Deze vragen zijn inmiddels binnen verschillende veiligheidsregio’s opgenomen in hun planvorming, zoals het Regionaal Crisisplan en Regionaal Beleidsplan.

Wij hebben bewust gekozen voor een boekje van rond de 90 pagina’s. Het nevendoel van deze publicatie is de mogelijkheid om het ondersteunend te gebruik binnen opleidingen als naslagwerk. Aan het eind van elk deel is daartoe een verdere verdieping naar de gebruikte brondocumenten te vinden. Verdere verdieping kan worden gevonden in de (in)formele regels waarnaar wij verwijzen aan het eind van elk deel. Alle door ons gebruikte termen zijn aan het eind van deze publicatie gedefinieerd. 


In deel 1 beschrijven wij de context en functie van incidentmanagement en in deel 2 de vorm waarmee daaraan inhoud wordt gegeven. In het derde deel gaan wij kort in op systeemverantwoordelijkheid van het algemeen en functioneel bestuur: kan dat nog beter

Anders dan in de vorige uitgave van deze reeks geven wij onze eigen gedachten weer over het geven van vorm en inhoud aan de drie pijlers van incidentmanagement: leiding & coördinatie, informatie- en resourcemanagement. Dit geldt ook voor onze uitwerking van kennis- en competentiegestuurde besluitvorming: GOGME. 

In deel 4 reflecteren wij op de in deel 2 beschreven vorm waarmee inhoud wordt gegeven aan incidentmanagement in Nederland tegen de achtergrond van de vorm van commandovoering binnen Defensie en internationale inzichten: GRIP is dood, lang leve GRIP! In het laatste deel (5) beschouwen wij de relativiteit van de bekende BOB-cyclus, tegen de achtergrond van het begrip kennis: besluiten met gogme! 

© 2017 - 2021 Het stelsel van crisisbeheersing | Incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?